OKiN

Oprichting van OKiN

In augustus 1992, zes jaar na de ramp van Tchernobyl, werden voor het eerst kinderen uit Wit-Rusland voor een gezondheidsvakantie ondergebracht bij Sint-Truidense gastgezinnen. Een aantal gezinnen kon niet akkoord gaan met de wijze waarop die vakantie georganiseerd werd. Ze zijn dan samen rond de tafel gaan zitten en hebben er OKiN opgericht. De grondprincipes van onze vereniging werden toen reeds vastgelegd. Enkel kinderen uit besmet gebied worden uitgenodigd en onze organisatie staat in voor de reis- en visumkosten van de kinderen. Vanaf dat ogenblik is er hard gewerkt om de nodige fondsen te verzamelen.
De vereniging werd een officiële v.z.w. in 1994.
Uit een aantal gastgezinnen werden de leden van het bestuur en een adviesraad gekozen. OKiN heeft een jaarlijks budget van om en bij de 20.000,- euro.
Dit wordt verwezenlijkt met alleen maar onbezoldigd vrijwilligerswerk. De aanwezigheid van onze gastgezinnen op zo veel mogelijk activiteiten is onze enige overlevingskans!
Ook U kunt ons helpen de eindjes aan mekaar te knopen. Loop eens langs op één of meer van onze activiteiten of doe een storting op rekening nummer BE12 2350 1390 8192, met vermelding “Steun aan OKiN.”

Vanaf 40 € ontvangt u een fiskaal attest .
Dank bij voorbaat.

OKiN organiseert een kerstreis van 22 dec 2018 tot 5 jan 2019

inlichtingen op secretariaat

jaarlijks mosselfeest OKiN: zondag 17 februari 2019 in Nieuwerkerken